Jeigu nusprendėte, jog norite grąžinti mūsų prekę, tai privalote padaryti per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo datos. Jeigu prekės yra nepažeistos, atitinka visus kokybės reikalavimus ir Jūs nusprendėte jų atsisakyti dėl asmeninių priežasčių, tuomet privalėsite padengti prekės grąžinimo išlaidas.

Svarbu:

  1. žvakės negali būti pradėtos deginti;
  2. namų kvapai turi atitikti pradinį kiekį;
  3. pakuotė privalo būti nepažeista.

Jeigu prekės neatitinka šių reikalavimų, tuomet pinigai už prekę grąžinami nebus. Nebus grąžinamos ir jokios išlaidos, susijusios su prekės siuntimu ar transportavimu.
Jeigu prekės yra netinkamos kokybės, su defektais, netikslus užsakymas ar prekės pažeistos ne kurjerio transportavimo metu, tuomet už grąžinimo paslaugą sumokame mes. Jums pageidaujant, tokias prekes keičiame į naujas Jums nemokant už pristatymą arba grąžiname sumokėtus pinigus.

Jeigu nusprendėte grąžinti siuntinį, apie tai informuokite mus telefonu ir el. paštu.

Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.